Mine utvalgte produkter

Motoraktuator


Varmeaktuatorer for styring av blant annet ventiler på radiatorer. Direkte tilkoblet KNX med 5 rød LED som status og 2 binærinnganger til for eksempel magnetkontakt på vindu.

Type
El-nummer
Beskrivelse
Size / Size
1 / -