Mine utvalgte produkter

Trykknapp med summer


Inneholder en vekselkontakt som har sine egne kontaktklemmer. Inneholder en LED lampe og en summer. LED lampen og summeren fungerer paralellt. I alarmsituasjoner blinker LED lampen. Når summeren kvitteres med trykknappen lyser LED lampen konstant. Merkingsmulighet i knappen og i navnskiltet. Indikasjonslysets driftspenning / strømforbruk 9,5 - 28Vac / 45mA eller 9,5 - 35Vdc / 35mA. Knappens maks. koblingsspenning / innkoblingsstrøm / koblingseffekt: 42Vac / 60Vdc / 250mA ac/dc / 6VA / 4W.

Type
El-nummer
Beskrivelse
Size / Size
Jussi
FIP1011
1 / 10
Impressivo senterplater
1P-84
1 / 10
1P-885
1 / 10