Mine utvalgte produkter

IR fjerkontroll service


IR-fjernkontroll service for MasterLINE 110 og 220. Funksjoner: Kontinuerlig belysning ON/OFF (4h), simulert nærvær ON/OFF, sikkerhetssone ON/OFF, testmodus ON/OFF, følsomhets justering, aktivering av potentsialfri utgang osv. Lithiumbatteri Typ CR2025 Rekkevidde ca. 6m.